112 BONAVISTA NANAIMO

North Nanaimo neighbourhood of Nanaimo British Columbia Canada V9T 1K4
$890,000